Website – functionaliteiten en ontwerpvoorstel

/ INVENTARISATIE / FUNCTIONALITEIT & EIGENSCHAPPEN   Navigatie middels Tag Clouds De navigatie in Stretching de Disciplines is intuïtief. Tag Clouds zijn daarin erg bruikbaar. Bezoekers kunnen zelf tags toevoegen aan de posts die ze maken. De tag-clouds laten de cross-mediale verbanden zien die zo belangrijk zijn binnen Stretching the Disciplines. Hieronder wat schetsen van mogelijkheden van de Tag Clouds en wat ze doen. De kleuren zijn een codering, om het lezen van…

Read More >>

The Art of Stretching the Disciplines

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  / inhoudsopgave / bronnen  –  CHRONOLOGISCHE TEKSTOPBOUW   / INTRODUCTIE / In dit essay onderzoek ik de mogelijkheden om verbindingen te leggen tussen de disciplines modern-klassieke muziek (MKM*) en ontwerp binnen audiovisueel, met een focus op grafische vormgeving. Als nieuwe media-ontwerper met een autonome én een muzikale achtergrond vielen mij de parallellen op tussen de beeldende kunst en de muziekgeschiedenis. Alleen bleek de muziekavant-garde door de toenemende theoretisering…

Read More >>

Interview met Taco Stolk – afdelingshoofd ArtScience Interfaculty

/ Transcriptie kwalitatief of diepte-interview, waarbij het interview na ongeveer een half uur overgaat in een gesprek / Ik weet natuurlijk dat jij  de ‘old school’ Beeld en Geluid hebt gevolgd en ik ben benieuwd of zich dat op de een of andere manier verhield tot het toegepaste gebied. Of dat het toch al heel erg de autonome kant uitging? Ja, dat ging vanaf het allereerste begin heel erg de autonome kant uit….

Read More >>

VK III – Symposium Grafisch en Muziek in Zwolle, Mozaiek I

Aanname De Tussenruimte is voor mij een plek waar avant-garde componisten/musici en ontwerpers binnen audiovisueel elkaar kunnen ontmoeten en verbindingen aan kunnen gaan ten behoeve van experimenteel ontwerp. Het is ook een manier om het veld van de eigentijdse klassieke muziek of noise meer bekendheid onder een breder publiek te geven. Hierbij ga ik ervan uit dat grafisch ontwerp uitstekende PR is voor modern-klassieke muziek of noise en dat het een brug kan…

Read More >>

Verslag Researchday, try-out Mozaiek I

Kleurkaarten en muziek = mozaïek Uitgangspunt van Mozaïek I is wat ik ‘stretching the disciplines’ noem. Hiermee bedoel ik dat de disciplines grafische vormgeving (in het audiovisuele domein) en avant-gardemuziek een beetje ‘opgerekt’ worden, zodat ze elkaar kunnen ontmoeten in een ‘tussenruimte’. Dit is voor mij een plek waar avant-garde componisten/musici en visuele ontwerpers elkaar kunnen ontmoeten en verbindingen aan kunnen gaan ten behoeve van experimenteel ontwerp en om het veld van eigentijdse klassieke…

Read More >>

Stretching the Disciplines – Mozaïek I – Upload

Tijdens het symposium ‘Grafisch en Muziek‘ van Stichting Print in Zwolle vraag ik het publiek beeld via mijn blog beschikbaar te stellen. Enerzijds om te toetsen wat Mozaïek I oplevert voor mijn onderzoeksvraag, maar ook als de feed voor de toekomstige website. Ook heb ik het publiek gevraagd om een vragenlijstje met vragen in te vullen die mijn bevindingen moeten ondersteunen. Hieronder is de data te vinden die het opgeleverd heeft…

Read More >>

3B The art of stretching the disciplines

Inleiding Veelvuldig concertbezoek binnen de muziekavant-garde en de gesprekken met musici die ik voerde hebben me inzichten opgeleverd, waardoor de onderzoeksvraag aangepast is. Het formuleren en specifiek maken van de Tussenruimte* is mede richtinggevend voor dit artikel, net zoals het verschoven perspectief van een van mijn doelen. De onderzoeksvraag: Wat is de waarde van eigentijdse- of modern-klassieke muziek of noise voor grafisch ontwerp binnen de uitdijende (massa)media? is veranderd in: Welke Tussenruimtes kan ik ontwerpen zodat de…

Read More >>

Bespreking Assessment 2, 05-02

Aanwezigen: Deanna Herst, Rob Zoeteweij en Gerard Jan van Leeuwen. De bespreking vond ik erg plezierig en er werden een aantal opmerkelijke uitspraken gedaan. Gerard Jan vond mijn artikel Show me your Music, 2015 vooral goed te lezen vanaf het moment dat er voorbeelden worden aangedragen, zo ongeveer vanaf waar grafische toepassingen aanboort worden. Vanaf dat punt, zegt hij, werd hij helemaal meegenomen naar het einde van het artikel dat eindigde…

Read More >>

Studentenlezing 21-01 Geert Mul en Annelies Lesuis

Lezing tweeledig: Geert Mul met zijn kunstenaarspraktijk en Annelies Lesuis, ad From Cut-Up to Big-Data Borges: The bibliotheek van Babel 1944: oneindige bibliotheek, bevat alle kennis, maar met het ontkennen van het heden. Hoe filter je informatie. Informatie is in overvloed. >Parallel met het internet. > Op een vraag krijg je zeer veel antwoorden. Wunderkammer: collectie van rariteiten met de suggestie hoe de wereld in elkaar zit, een ordening van het…

Read More >>

2B – Show me your music

De workshop van componist Dramm in Splendor (Amsterdam), die ik afgelopen november cureerde, had ik in het leven geroepen om samenwerkingsmogelijkheden tussen componisten/musici en ontwerpers te verkennen, met twee doelen in het vizier. Een ervan is modern-klassieke of eigentijdse muziek (MKM)* uit de niche te halen voordat deze door vergrijzing uitsterft, en het daarmee samenhangende erfgoed verdwijnt. Het andere is om een nieuw elan toe te voegen aan de zich van formats bedienende ontwerpcultuur binnen de alsmaar uitdijende media….

Read More >>

Concept artikel nav gesprek met Deanna

De opzet van de workshop van Dramm was om samenwerkingsmogelijkheden tussen componisten/musici en ontwerpers te verkennen, met twee doelen in het vizier. Een ervan is MKM* uit de niche te halen voordat deze door vergrijzing uitsterft, en het daarmee samenhangende erfgoed verdwijnt. Het andere is om iets toe te voegen aan de zich van formats bedienende ontwerpcultuur binnen de alsmaar uitdijende media. Om met het eerste te beginnen constateer ik dat noise-componisten, overigens net zoals hackers,…

Read More >>

VK II Lezing: David Dramm – Show me your music

  Om modern-klassieke of eigentijdse muziek (MKM*) uit de niche te halen wilde ik mijn eerste lezing gebruiken om een eerste stap in een ontwerpend onderzoek te zetten, waarbij het tot een ontmoeting zou komen tussen componist David Dramm en (grafisch) ontwerpers. Tijdens een eerdere nulmeting voor deze ’tussenruimte’ hadden grafisch ontwerpers zich bereidwilliger getoond om te experimenteren met componisten of musici dan ik had vermoed. Alleen bleken ontwerpers een stuk beter op de hoogte…

Read More >>

David Dramm – Show me your music – uitgebreide verslaglegging

  De belangrijkste vraag was wat ik uit de lezing zou halen. De nulmeting voor de ’tussenruimte’ die ik had gedaan tijdens de summer course olv Buitengewone Zaken was heel inspirerend geweest, omdat grafisch ontwerpers zich bereidwilliger toonden om te experimenteren met componisten of musici dan ik had vermoed. Ook werd me duidelijk dat ontwerpers een stuk beter op de hoogte zijn van moderne kunst dan van modern-klassieke of eigentijdse muziek. Tijdens…

Read More >>

Show me your music – relevantie

Relevantie De relevantie van de workshop/lezing olv David Dramm zit voor mij in de behoefte om een tussenruimte te creeëren ten behoeve van het experiment met grafisch ontwerp met gebruikmaking van modern klassieke muziek of eigentijdse muziek. Daarvoor probeer ik te achterhalen waar de overlappingen en de verschillen tussen de twee disciplines zitten. Hoe denken ontwerpers en hoe denken componisten? Hebben ze een zelfde perceptie over conceptvorming en over tijd…

Read More >>

Lezing Florian Cramer – a Hybrid Publishing Toolkit for the Arts

Florian pleit voor a hybrid publishing toolkit for the arts. Het internet is quick en dirty geworden en print verdwijnt niet maar wordt steeds vaker gebruikt voor kunstenaarsuitgaven. Dit is precies het tegenovergestelde van de verwachting in de 90-er jaren waarbij we dachten dat met de komst van het internet de interactive mogelijkheden en het non-lineaire er een wereld aan creativiteit aan ons ontsloten zou worden. Integendeel, interactiviteit is verworden…

Read More >>

Voorbereiding studentenlezing David Dramm – Show me your music

  David Dramm is geboren in Illinois en groeide op in San Diego, California. De internationale pers beschreef hem als een Amerikaanse iconoclast. De Nederlandse pers omschrijft zijn muziek als een grensverleggend genre tussen Charles Ives, Jimi Hendrix en Lou Reed. Als componist, zanger, gitarist en tekstschrijver beweegt Dramm moeiteloos tussen klassieke muziek, improvisatie, rock muziek, theater en dans. Met vijftig andere musici richtte hij het muzikaal laboratorium Splendor op waar de workshop zal plaats vinden. David Dramm is geïnteresseerd…

Read More >>

Dutch Design Week 2015 II – Brain Music en Hot gadgets

Kubrickology: In het van Abbemuseum gaat het bij Kubrickology om brain music waarbij een head device middels softwaresignalen van de hersenen transformeren naar muziek. Bij mijn bezoek was ik benieuwd of er nog een vorm van componeren of bewerking door de softwaremaker om de hoek komt kijken of dat de hersenen van de gebruiker zelf daadwerkelijk aan het ‘componeren’ slaan. Het bestuderen van het Vimeo-filmpje waarbij een danser op zijn eigen…

Read More >>

Dutch Design Week 2015 I

Inventaris bezoekmogelijkheden DDW: Blijkbaar is het nog minder gangbaar dan ik dacht om modern klassieke (eigentijdse) muziek of te koppelen aan (grafisch) ontwerp, laat staan om er een categorie voor te bedenken bij een evenement als de Dutch Design Week. Met moeite heb ik voor mijn bezoek mogelijke evenementen of exposities weten te selecteren die zich met dit onderwerp bezig houden. Eigenlijk geen als ik streng selecteer, d.w.z. ik heb…

Read More >>

Vragen voor David, of andere componisten

Wat leveren de samenwerkingen voor jou persoonlijk op? Ken jij zelf veel syntheses tussen eigentijdse muziek en ontwerp? Vond je dat de beide disciplines elkaar versterkte, dat er sprake was van een extra laag, dat het iets bijzonders opleverde? Hoe zou je die meerwaarde beschrijven? Kun je je voorstellen dat een grafisch werk een partituur zou kunnen zijn? Stel je voor dat een componisten gaan ontwerpen en ontwerpers gaan componeren. Of ieder…

Read More >>

Muziek = tijd Gesprek met David Dramm 2

Gistermiddag de ideeën over de lezing van David voor de Vrije Ruimte wat meer uitgewerkt. Splendor uitleggen aan de studenten van de WdK, niet alleen aan de masterstudenten. Andere onderwerpen voor de lezing zijn de gedachtes van David over tijd op het internet en hoe muziek daarin een rol kan spelen, de betekenis van typografie en de grafische weergaven van partituren en zijn belangstelling over visuele kunst (Matta Clark en Renee Knip),…

Read More >>

Tyra van Mossevelde – Presentatie Sketch Notes

Oefeningen met Sketch Notes gepresenteerd en bedacht door Tyra leverde interessante gesprekken op en in sommige gevallen een inzicht. Bij het schrijven van deze blog moet ik onderkennen dat het zich effectiever bewijst dan dat ik een week geleden, vlak nadat we alle oefeningen deden, had ervaren. En dat was al veel positiever dan toen ik eraan begon. Goed werk van Tyra en onze docenten dus. Ik heb ze achterstevoren…

Read More >>

Conversation Piece II

Aanvullend idee over de tussenruimte Wanneer een componist in een aparte ruimte (letterlijk?) reageert op vorm, tekening, beeld  met klank, muziek, ruis etc, is het dan een goed idee om ontwerpers in ‘ruimte 2’ hierop te reageren. Is dat wat ze maken dan de tussenruimte? Dan kunnen het letterlijk ook Confrontation Pieces worden. Meer info over Conversation Piece op mijn blog.

Read More >>

Ontwerp voor tussenruimte – gesprek met David Dramm

David Dramm is een bevriende eigentijdse componist. Daarnaast is hij een van de oprichters van Splendor, een club voor alle soorten muziek, verzonnen en opgericht door 50 topmusici en hun publiek en waarover hij tijdens een ontmoeting een paar maanden geleden vol vuur over vertelde. Ik heb hem gevraagd of hij wil meedenken over het bedenken van een tussenruimte waar er sprake kan zijn van een samenwerking tussen componisten en ontwerpers.

Read More >>

Afdeling Buitengewone Zaken – Profiel van prototypes

presentatie: Job ontwerpbureau: meaningful innovations, gebruiker staat centraal, innovatie staat voor toepassingen van technische ontwikkeling. Context – Kerstmarkt in een buitenwijk – Energieproducten ontwerpen bijv. zonnepanelen in India ontwerpen (Rural spark: bedrijf dat energienetwerk in India uitzet, hetgeen in eerste instantie een redelijk abstract idee is. Afdeling Buitengewone Zaken maakt dit concreet door producten te ontwerpen en hulp te bieden bij de inzet ervan) – Balie in bibliotheek (hoe aanbod te…

Read More >>

Gesprek met Harma en Hanneke

In verband met griep ging assessmentgesprek over competenties niet door. Het gesprek wel nuttig gebruikt voor wat reflectie. Achteraf toch (alweer) spijt dat ik het niet opgenomen heb. – te snel willen toewerken naar een onderzoeksvraag, in deze fase het meer open houden zodat je geen interessante opties mist. Dus waarom nu al modern klassieke muziek en ontwerp ipv muziek en ontwerp. Zijn computergeluidjes ook onderwerp? – onzekerheid over met…

Read More >>

Harold Linker – Conversation Pieces

Op basis van de onderzoeksvraag geprobeerd een Conversation Piece te maken. Bij een Conversation Piece is het de bedoeling om aan de hand van een object een gesprek te openen om bijvoorbeeld verder te komen in je onderzoek, de gesprekspartner uitspraken te ontlokken, een concept te toetsen of andere informatie te vergaren van derden.

Read More >>

03/Cross Close Reading – Anne van Oppen – 2

Opdracht Verzamel per tekst 1 exemplarisch citaat / filmfragment van de auteur dat zijn standpunt het overtuigend vertegenwoordigt. Bevraag deze, verhoud je kritisch tot deze uitspraken. Maak een keuze voor 1 standpunt / citaat waartoe jij je wilt verhouden als ontwerper m.b.t. Design Thinking, denk daarbij na over de mogelijke rol daarvan  in je eigen onderzoek. Verzamel argumenten en tegenargumenten uit de verschillende texten. Ik merk dat ik wel erg…

Read More >>

feedback 23 mei 2015 Hanneke Brier

trailen en search: David Dramm en Gert Jan Prins Cultural Probe: Componisten bevragen Atonaliteit in visuele kunsten en muziek vergelijken/wat is visuele atonaliteit? Muziek beschrijven is makkelijker dan visueel want muziek is gebaseerd op partituren. Daarnaast drukt het woord vals precies uit wat het bedoeld. Bij visuele kunst is dat lastiger te beschrijven. Het komt neer op omschrijven. Ruis Veel casestudies onderzoeken en documenteren. Zie foto boek: Design Resign User…

Read More >>

08/Leeswijzer Brief

Lieve Caro, Mij werd deze morgen gevraagd om een brief te schrijven over wat ik hier op de master van de Willem de Kooning aan het uitzoeken ben. Gezien het feit dat ik pas onlangs van onderwerp veranderd ben een onmogelijke opgave. Maar laat ik ervan uitgaan dat het zijn nut zal bewijzen. Gisteren moesten we iets dergelijks doen en dacht ik er zeker weten niet uit te komen. Desondanks leek er twee…

Read More >>

7/Oefening kernachtig formuleren

21-05-2015 Oefening 1 We kijken naar een filmpje (Vhils Providencia)(Rio, favela, 65 miljoen redevelopment). Opdracht: Probeer het doel van de kunstenaar zo kort mogelijk te formuleren. A. Het doel van de kunstenaar is om de mensen die hun thuis verloren hebben omwille van een toeristenattractie, een gezicht te geven om hun bestaansrecht te accenturen. B. De kunstenaar geeft de mensen die hun huis en bestaan opgeofferd zagen omwille van een toeristenattractie een…

Read More >>

Milaan EXPO-filmpjes, relatie muziek en beeld

Sound and Arts in Food and Arts op de wereld EXPO in Milaan. Opvallend is dat muziekgenres die bedoeld zijn om de diverse design en kunstwerken te ondersteunen nogal beperkt is: house en voorspelbare digitale filmmuziek. Terwijl er ook op het gebied van muziek zoveel geexperimenteerd wordt in alle denkbare vormen. Wat te denken van bijv. modern klassieke muziek, of een hedendaags soundscultuur? Le Corbusier begreep dat al in 1958 toen hij samen met Edgar…

Read More >>

Methode 01/Mapping – Vragen stellen aan participanten 2

De eerste onderzoeksresultaten nav vragen stellen aan participanten. Het waren erg leuke gesprekken die me enthousiasmeerde. Ik voelde mogelijkheden van data verzamelen en publicatie. Een volgende stap is het analyseren van de data zodat het niet bij een kaartenbak blijft. En natuurlijk het opzoeken van een totaal andere hoek van het toegepaste werkveld. Link naar PDF: 3 interviews   

Read More >>

Nicolas Bouriaud – Relational Aesthetics

Bourriaud is een Franse hedendaagse  jonge filosoof. Binnen onderzoek over autonomie vertegenwoordigd hij een jongere generatie. Aangedragen door Dianne om het huidige debat op te zoeken. link naar PDF-file Bourriaud neemt op zeer degelijke wijze de kunsthistorie door om het belang aan te tonen van de veranderingen sinds begin 90-er jaren. Waar tijdens de middeleeuwen de kunst zich vooral tot God verhoudt, vanaf de Italiaanse Renaissance de relatie zich opent met het fysieke…

Read More >>

Claire Bishop, The Art of Participation

  In the age of the Cultural Olympiad, we’re all public performers Claire Bishop: Art by the people is art for all but, when it is co-opted into serving a neoliberal agenda, we end up but no choice to take part. Participation van Claire Bishop vertegenwoordigd een ander geluid m.b.t. het begrip autonomie. Dit gedachtegoed betreffende ontwerpers die voor de inhoud de gebruiker niet alleen centraal laten staan, maar ze een participerende…

Read More >>

Methode 01/Mapping- Vragen stellen aan participanten

Welke vragen kun je stellen aan de participanten die gerelateerd zijn aan de onderzoeksvraag? Participanten zijn beeldend kunstenaars, ontwerpers en gebruikers. Mijn fascinatie/betrokkenheid komt voort uit een bezorgdheid over het verlies van eigenheid en eigenwijsheid in het ontwerpproces maar ook over het feit dat beeldend kunstenaars moeten voldoen aan een marktwaarde om gezien te worden. Impliciet betekent dit dat de consument bepaald wat gezien wordt en wat niet. Wat is het…

Read More >>

Things to do: Infographics are here

https://www.facebook.com/ Infographics are here: conferentie waar ik meer van verwachtte maar dat in de middag zeker de moeite waard was. ‘The Infographic Illusion’ van John Grimwalde en ‘Stretching the limits of Datavisualisation’ van Gert Franke staken er met kop en schouders bovenuit. Ik voelde het bloed weer stromen. Een waterval van Poppies ter gelegenheid van de herdenking van de gesneuvelde Britten en kolonialisten tijdens WOI in London! Door Grimwalde gepresenteerd…

Read More >>

Critical Reading 02/3: Oefening kritisch denken

Oefening: Neem een televisiereclame in gedachten die je goed kent en denk er kritisch over na: appelleert het aan reëele behoeftes, welke trucs worden er gebruikt om het daarmee in verband te brengen? Voorziet het product eigenlijk wel in die behoefte? Kun je ook op een andere manier in die behoeft voorzien? Wat is het belang van de reclamemaker? Ik heb de oefening twee keer gedaan, vervolgens schieten je moeiteloos talloze anderen te…

Read More >>

Critical Reading 02/2: Oefening argumentatie

Oefening argumentatie Stelling: ‘In verkiezingstijd zegt een politicus dat we minder vreemdelingen in onze samenleving moeten toelaten, omdat er anders problemen ontstaan in de grote steden.’ Welke waarnemingen, feiten, logische gevolgtrekkingen, aannames, opinies en argumenten zouden er ten grondslag liggen aan dit standpunt. Maak op basis hiervan een visueel schema. Welke andere standpunten zijn mogelijk met betrekking tot de instroom van vreemdelingen? Hoe analyseer je die? Tot welk standpunt voel je…

Read More >>

Critical Reading 02: Wetenschapsfilosofie in veelvoud

Critical Reading 02/Argumentatie & Stijl: Uittreksel inleiding uit Wetenschapsfilosofie in veelvoud auteur: Victor van der Bersselaar   Naar aanleiding van de les Argumentatie & Stijl waarin we verschillende betoogvoorbeelden hebben behandeld leek het handig een uittreksel te maken van de rudimentaire vormen van wetenschapsfilosofie. Naar aanleiding hiervan denk ik dat Designonderzoek voornamelijk in het domein van de fenomenolgie te plaatsen is, maar kan ik me voorstellen dat methodepluralisme aan de orde kan…

Read More >>

Research Blog/01/Mapping

Feedback Hanna: Opvallend is dat mijn bijna alle vragen die zich tot mijn onderwerp verhouden zich voornamelijk in de ‘abstracte hoek bevinden. De vragen waarvan ik dacht dat ze zich nog enigzins relateren tot ‘Participanten’ blijken uiteindelijk abstracter dan ik dacht. Ze stelde voor  om in gesprek te treden met gebruikers/opdrachtgevers stel dat-vraag te stellen: stel dat ik gebruiker was wat zou ik dan verwachten? andere participanten te bedenken om aan…

Read More >>

Critical Reading 01/Close Reading

De Close Reading-les van Deanna Herst was inspirerend. Ik was vooral gecharmeerd van het stuk van The Poetics of the Open Work van Umberto Eco, een eerbetoon aan en een analyse van het begrip Open Works, waarbij Eco aan de hand van verschillende voorbeelden aantoont dat deze al sinds de Barok aan de orde zijn. Het stuk laat zich ontcijferen als een beeldhouwstuk of een Steen van Rosetta, waarbij het onderwerp Open Works van alle…

Read More >>