Milaan EXPO-filmpjes, relatie muziek en beeld

Sound and Arts in Food and Arts op de wereld EXPO in Milaan. Opvallend is dat muziekgenres die bedoeld zijn om de diverse design en kunstwerken te ondersteunen nogal beperkt is: house en voorspelbare digitale filmmuziek. Terwijl er ook op het gebied van muziek zoveel geexperimenteerd wordt in alle denkbare vormen. Wat te denken van bijv. modern klassieke muziek, of een hedendaags soundscultuur? Le Corbusier begreep dat al in 1958 toen hij samen met Edgar…

Read More >>

Nicolas Bouriaud – Relational Aesthetics

Bourriaud is een Franse hedendaagse  jonge filosoof. Binnen onderzoek over autonomie vertegenwoordigd hij een jongere generatie. Aangedragen door Dianne om het huidige debat op te zoeken. link naar PDF-file Bourriaud neemt op zeer degelijke wijze de kunsthistorie door om het belang aan te tonen van de veranderingen sinds begin 90-er jaren. Waar tijdens de middeleeuwen de kunst zich vooral tot God verhoudt, vanaf de Italiaanse Renaissance de relatie zich opent met het fysieke…

Read More >>

Claire Bishop, The Art of Participation

  In the age of the Cultural Olympiad, we’re all public performers Claire Bishop: Art by the people is art for all but, when it is co-opted into serving a neoliberal agenda, we end up but no choice to take part. Participation van Claire Bishop vertegenwoordigd een ander geluid m.b.t. het begrip autonomie. Dit gedachtegoed betreffende ontwerpers die voor de inhoud de gebruiker niet alleen centraal laten staan, maar ze een participerende…

Read More >>

Briefwisseling van Anna Tilroe en Camiel van Winkel

Breuklijnen Over de positie van kunst in de huidige samenleving DIT ARTIKEL IS GEPUBLICEERD IN METROPOLIS M NR 6-2012. Waar Anna Tilroe al jaren strijdt tegen het maatschappelijke isolement van de beeldende kunst en pogingen doet dat te doorbreken, maakte Camiel van Winkel, mede door een korte tekst in Metropolis M (No.4-2011), naam als voorvechter van de autonomie van de kunst. Op uitnodiging van Metropolis M gingen ze per e-mail…

Read More >>

Annelies de Vet

Ontwerpen tegen het populisme: of nieuwe ontwerpstrategiën Bewerkte versie van lezing bij Integrated2009, 22 oktober 2009, De Singel, Antwerpen Bewerkte versie gepubliceerd in: Kwintessens (B), december 2009 Bijna een jaar geleden begon ik als hoofd van de afdeling onwerpen van het Sandberg Instituut. De studenten zaten rond een tafel en om beurten stelden ze zich voor. Opmerkelijk was dat de meeste studenten begonnen met een variant op “I am not…

Read More >>

Annelys de Vet

De BNO is er voor de biotoop, niet alleen voor de hoogste bomen.   Max Bruinsma in gesprek met Annelies de Vet waarbij De Vet aangeeft het kunstenaarlijke altijd op te zoeken vanuit de blik als ontwerper. Ik vind het bijzonder dat in Nederland relatief autonoom opererende ontwerpers zich toch als ontwerper blijven profileren, ook als het werk naar de beeldende kunst nijgt. Daarmee wordt de definitie van het vakgebied verbreed….

Read More >>

De toekomst als kunstwerk

Max Bruinsma, maart/april 2000 Onderstaande link heb ik aan Michiel te danken, die hem postte op Master Design Blog: http://www.maxbruinsma.nl/infodrome2.html Ik leen ook even zijn quotes: De definitieve verschuiving die in onze cultuur aan het optreden is, is de verschuiving van het auteurschap van concrete uitingen naar het auteurschap van processen. … Willem Velthoven in een lang en interessant stuk van Max Bruinsa uit 2000 over “De vraag naar de culturele effecten…

Read More >>

Irma Boom, Autonomie in opdracht

Irma Boom interviewen Wat maakt de boekontwerpen van Irma Boom zo uitzonderlijk? En welke plek nemen deze binnen haar grafische oeuvre in? Op die vragen probeert designhistoricus Mathieu Lommen een antwoord te geven in de publicatie die verschijnt ter gelegenheid van de Johannes Vermeer Prijs 2014. Irma Boom verkent obsessief het publieksboek, dat in oplage industrieel wordt geproduceerd. Steeds zoekt ze inhoudsgericht naar een unieke materiële vertaling. Voor haar is…

Read More >>

De Renaissance van het Boek, Irma Boom

Vrij Nederland, Irma Boom: de vrouw die het boek redt, Sander Pleij, 28 oktober 2014 In een boek bevries je informatie in samengestelde vorm en creëer je een moment van reflectie, waarop je weer verder kunt ontwikkelen. Dat is voor mij de essentie. Als dat het boek is, dan denk ik dat het boek juist nú een meerwaarde heeft. Daarom praat ik over de renaissance van het boek.’  

Read More >>

De hybride kunstenaar

De Hybride kunstenaar door Pascal Gielen, Camiel van Winkel en Koos Zwaan een uitgave van de Expertisecentrum Kunst en Vormgeving, St. Joost Avans, schetst het huidige cultuurbeleid en een reflectie over de al dan niet overbodige autonomie van de hedendaagse kunstenaar. De relevatie ervan ligt er voor mij vooral om me op de hoogte te stellen van de huidige discussie, maar ook te lezen hoe er met terugwerkende kracht gekeken wordt naar…

Read More >>

Postmodernisme en design

02/14/2015 In een gesprek met Marc Mulders tijdens de borrel van de Master Design, over de overlap tussen beeldende kunst en ontwerp, maakte Marc de opmerking dat hij zich domweg niet kon voorstellen iets te creëren zonder daar de noodzaak vanuit de wereld, de vraag te voelen: zijn werk is altijd ten dienste van de gebruiker. Ikzelf kan me geen boeiend ontwerp voorstellen zonder autonomie, lees: eigenheid, waarbij het niet uitmaakt hoe…

Read More >>

Autonomie als waarde

02/14/2015 Dilemma’s in kunst en Onderwijs Samenstelling/redactie: Marie-Josée Corsten, Christianne Niesten, Huib Fens, Pascal Gielen In Autonomie als waarde onderzoeken theoretici, docenten en kunstenaars de betekenis van autonomie voor de kunsten en voor het (kunst)onderwijs. Ze komen allen tot de conclusie dat de maatschappij waarin we leven onmogelijk kan zonder autonomie.  Interessegebied: De ervaring en mogelijkheid om zich van een werkelijke wereld naar een imaginaire wereld te kunnen verplaatsen doet…

Read More >>

Meer of minder autonomie

02/14/2015 door: NELLE BOER: 23-06-2014 In het Zwolse Museum De Fundatie is de expositie Meer macht te aanschouwen. De expositie, samengesteld door schrijver en kunstcriticus Hans Den Hartog Jager, heeft als onderwerp de macht, de invloed van de hedendaagse beeldend kunstenaar. Interesse: De relatie tussen autonomie en politieke beslissingen waarmee de maatschappelijke hiërarchie van kunstenaars is gaan schuiven zodat de (commerciële) instituten en het museumbezoek inmiddels de scepter lijken te zwaaien over wat gevalideerd wordt…

Read More >>

Elke kunstenaar is een ontwerper

02/14/2015 Pleidooi voor een ontwerpkritische praktijk Max Bruinsma over hoe de beeldend kunstenaar zich verhoudt tot de veranderende visuele cultuur (rond 2000) waarin deze zich breder moet beargumenteren. Daarbij haalt hij het discours aan rond vormgeving en ontwerp in de context van de autonome beeldende kunst. Max Bruinsma is voor mij het DNA waar ik vandaan kom. Ik vond het erg frappant dat ik een stuk van zijn hand vond toen ik mijn speurtocht…

Read More >>