Interview met Taco Stolk – afdelingshoofd ArtScience Interfaculty

/ Transcriptie kwalitatief of diepte-interview, waarbij het interview na ongeveer een half uur overgaat in een gesprek / Ik weet natuurlijk dat jij  de ‘old school’ Beeld en Geluid hebt gevolgd en ik ben benieuwd of zich dat op de een of andere manier verhield tot het toegepaste gebied. Of dat het toch al heel erg de autonome kant uitging? Ja, dat ging vanaf het allereerste begin heel erg de autonome kant uit….

Read More >>

In gesprek met Rens Machielse – HKU directeur Muziek en Technologie

HKU Rens Machielse, directeur van Muziek en Technologie binnen de HKU (Hogeschool voor de Kunsten) legt in een telefoongesprek uit dat zijn opleiding gestoeld is op een combinatie tussen een bèta-wetenschappelijke benadering en muziek. Ik had een aantal vragen voorbereid maar nadat ik mezelf had voorgesteld en vertelde waar ik mee bezig was, stak Machielse enthousiast van wal. Aan de basis van de muziek staan mensen die uit de hoek komen van…

Read More >>

Onderwijs: vragen voor de HKU Sound Design, Composition for the Media

  Hoe wordt muziek toegepast op het gebied van design? Wat is het huidige beeld? Deelvraag: op welke scholen wordt er les gegeven waarin muziek toegepast wordt op audiovisuele boodschappen? – CMD-scholen: niet – Kunstacademies: soms, meestal tijdens een offcourse zoals het Minerva (Groningen) en de Willem de Kooning (Rotterdam), Artez (Arnhem) Bas vragen. – Filmacademie (Michel Shöpping): niets te vinden op website, – HKU: yes! Echter moest Rens Machielse – directeur…

Read More >>

In gesprek met Frank Hutchinson nav lezing Minerva – Off Course Muziek/Geluid en Visualisatie

    Flux de Bouche was onderdeel van ons gesprek. Noise dmv de menselijke stem op basis van teksten van Tristan Tzara.  (Opdrachtomschrijving voor studenten is hier te vinden.)   4 december, 2016 Ha Frank, Ik ben onder de indruk van al je overwegingen. Je lijkt je te verhouden tot het lesgeven om als ware het de inhoudelijkheid van je kunst. De precisie ervan bedoel ik. Ik denk dat het klopt…

Read More >>

Lesmodule ‘Show me your Music’

For English version scroll down! Er zijn veel media-ontwerpers die ik bewonder en weet te waarderen, maar als het gaat om het gebruik van geluid binnen hun ontwerp komt het vaak neer op bekend materiaal van het internet. Ik zou graag willen pleiten voor creatiever en innovatiever gebruik van geluid of muziek binnen de grafische toepassingen binnen media-ontwerp. Ik ben begonnen om een bibliotheek samen te stellen waarin ik eigentijdse…

Read More >>

2B – Show me your music

De workshop van componist Dramm in Splendor (Amsterdam), die ik afgelopen november cureerde, had ik in het leven geroepen om samenwerkingsmogelijkheden tussen componisten/musici en ontwerpers te verkennen, met twee doelen in het vizier. Een ervan is modern-klassieke of eigentijdse muziek (MKM)* uit de niche te halen voordat deze door vergrijzing uitsterft, en het daarmee samenhangende erfgoed verdwijnt. Het andere is om een nieuw elan toe te voegen aan de zich van formats bedienende ontwerpcultuur binnen de alsmaar uitdijende media….

Read More >>

Weeshuis van de Nederlandse muziek – The Book of strings and Slides – Wilbert Bulsink

Zaterdag 7 november 2015  in het Weeshuis van de Nederlandse Muziek “The Book of Strings & Slides” van componist Wilbert Bulsink, live gespeeld door EnsembleCaméléon, Sebastiaan Kemner & Brandt Attema. Trefwoorden zijn in dit werk voor mij innovatie binnen hedendaagse muziek en het feit dat componist aangeeft dat het werk een boek zou kunnen zijn, een ander medium dan waarvoor of waarin het geschreven is. Daarin ligt een intuïtieve parallel met…

Read More >>

VK II Lezing: David Dramm – Show me your music

  Om modern-klassieke of eigentijdse muziek (MKM*) uit de niche te halen wilde ik mijn eerste lezing gebruiken om een eerste stap in een ontwerpend onderzoek te zetten, waarbij het tot een ontmoeting zou komen tussen componist David Dramm en (grafisch) ontwerpers. Tijdens een eerdere nulmeting voor deze ’tussenruimte’ hadden grafisch ontwerpers zich bereidwilliger getoond om te experimenteren met componisten of musici dan ik had vermoed. Alleen bleken ontwerpers een stuk beter op de hoogte…

Read More >>

David Dramm – Show me your music – uitgebreide verslaglegging

  De belangrijkste vraag was wat ik uit de lezing zou halen. De nulmeting voor de ’tussenruimte’ die ik had gedaan tijdens de summer course olv Buitengewone Zaken was heel inspirerend geweest, omdat grafisch ontwerpers zich bereidwilliger toonden om te experimenteren met componisten of musici dan ik had vermoed. Ook werd me duidelijk dat ontwerpers een stuk beter op de hoogte zijn van moderne kunst dan van modern-klassieke of eigentijdse muziek. Tijdens…

Read More >>

Voorbereiding studentenlezing David Dramm – Show me your music

  David Dramm is geboren in Illinois en groeide op in San Diego, California. De internationale pers beschreef hem als een Amerikaanse iconoclast. De Nederlandse pers omschrijft zijn muziek als een grensverleggend genre tussen Charles Ives, Jimi Hendrix en Lou Reed. Als componist, zanger, gitarist en tekstschrijver beweegt Dramm moeiteloos tussen klassieke muziek, improvisatie, rock muziek, theater en dans. Met vijftig andere musici richtte hij het muzikaal laboratorium Splendor op waar de workshop zal plaats vinden. David Dramm is geïnteresseerd…

Read More >>

Dutch Design Week 2015 I

Inventaris bezoekmogelijkheden DDW: Blijkbaar is het nog minder gangbaar dan ik dacht om modern klassieke (eigentijdse) muziek of te koppelen aan (grafisch) ontwerp, laat staan om er een categorie voor te bedenken bij een evenement als de Dutch Design Week. Met moeite heb ik voor mijn bezoek mogelijke evenementen of exposities weten te selecteren die zich met dit onderwerp bezig houden. Eigenlijk geen als ik streng selecteer, d.w.z. ik heb…

Read More >>

Justin Bennett – beeld en geluid // image and sound

‘Sommige mensen horen kleuren, zien geluiden of ruiken cijfers, maar ik heb nooit last gehad van een dergelijke vorm van synesthesie. In mijn oren, creëert, definieert en beschrijft geluid de ruimte, maar het blijft altijd een gehoorservaring. De laatste jaren heeft digitale technologie banale vertalingen tussen media alomtegenwoordig gemaakt, maar de partituur is waar beeld en geluid elkaar traditioneel treffen. In de tweede helft van de twintigste eeuw hebben –…

Read More >>

In gesprek met Florian Cramer

Nauwelijks binnen bij 010-kenniscentrum of er staat een kop thee voor mijn neus. Na Florian Cramer de groeten van mijn vriend Menno te hebben doorgegeven verwijst Florian me in een noodtempo naar verschillende onderzoekers of mensen die actief zijn in dit veld, om te beginnen met grafisch vormgegeven partituren. Natuurlijk noemt hij John Cage als voorbeeld, maar als hij aan mijn gezicht ziet dat dit wèl bekende stof is komt hij rap…

Read More >>

Muziek = tijd Gesprek met David Dramm 2

Gistermiddag de ideeën over de lezing van David voor de Vrije Ruimte wat meer uitgewerkt. Splendor uitleggen aan de studenten van de WdK, niet alleen aan de masterstudenten. Andere onderwerpen voor de lezing zijn de gedachtes van David over tijd op het internet en hoe muziek daarin een rol kan spelen, de betekenis van typografie en de grafische weergaven van partituren en zijn belangstelling over visuele kunst (Matta Clark en Renee Knip),…

Read More >>

Conversation Piece II

Aanvullend idee over de tussenruimte Wanneer een componist in een aparte ruimte (letterlijk?) reageert op vorm, tekening, beeld  met klank, muziek, ruis etc, is het dan een goed idee om ontwerpers in ‘ruimte 2’ hierop te reageren. Is dat wat ze maken dan de tussenruimte? Dan kunnen het letterlijk ook Confrontation Pieces worden. Meer info over Conversation Piece op mijn blog.

Read More >>

25 jaar Interfaculteit, Paradiso 27 juni

Ter gelegenheid van de 25e verjaardag van Interfaculteit, multidisciplinaire opleiding in Den Haag geven directieleden Edwin van der Heiden en Taco Stolk een lezing over het verschil van visie tussen Frans Evers en Dick Raaijmakers. De laatsten zijn oprichters van de Interfaculty of Image en Sound. Frans Evers ziet een samenwerkingen tussen geluid en beeld graag in de vorm van een synthese (red. zoals Schoenberg en Kandinsky of Mahlers Gesammtkunst*)….

Read More >>