2B – Show me your music

De workshop van componist Dramm in Splendor (Amsterdam), die ik afgelopen november cureerde, had ik in het leven geroepen om samenwerkingsmogelijkheden tussen componisten/musici en ontwerpers te verkennen, met twee doelen in het vizier. Een ervan is modern-klassieke of eigentijdse muziek (MKM)* uit de niche te halen voordat deze door vergrijzing uitsterft, en het daarmee samenhangende erfgoed verdwijnt. Het andere is om een nieuw elan toe te voegen aan de zich van formats bedienende ontwerpcultuur binnen de alsmaar uitdijende media….

Read More >>

Kandinsky – The Sounds of Music in Abstract Art

Kandinsky pushed the barriers with his art. Through criticism and rejection, his perseverance paid off to become a master in his field. As he fought off this strong criticism in his early stages as an artist, Kandinsky created various harmonious places for himself and other artists to release their creativity; a safe haven of sorts in abstract art. This included the Neue Künstlervereinigung München (Munich New Artists’ Association) of which…

Read More >>