Ode to the Quiet – Tempest

Met dank aan Ruben Ferwerda voor de tip Bron : http://kickingthehabit.nl/2015-04-17/premiere-ode-to-the-quiet-tempest Tempest Tempest werd geschreven in opdracht van het Groninger Museum en brengt klassieke en moderne, zelfs futuristische elementen prachtig bij elkaar. Tempest is hier te beluisteren en een korte ‘making of’ te vinden: http://kickingthehabit.nl/2015-04-17/premiere-ode-to-the-quiet-tempest Kleine docu over Ode to the Quiet:

Read More >>

Hal Forster – After the White Cube

Hal Foster asks what art museums are for http://www.lrb.co.uk/v37/n06/hal-foster/after-the-white-cube Relational Aesthetics van Nicolas Bourriaud doet ondermeer de vraag rijzen hoe musea inspringen op de veranderingen binnen het domein van de beeldende kunst. Sinds begin jaren 90 is volgens Bourraud een duidelijke evolutie waarneembaar. Daar waar kunst zich aanvankelijk verhield tot het object verschoof deze naar intermenselijke relaties: ontmoetingen, performances en participatie met het veld buiten de beeldende kunst: hoe kunnen mensen zo goed mogelijk leven….

Read More >>