Ψ-Garden minusculum – OMFO

De samenwerking tussen geluid van German Popov (OMFO) en het visuele ontwerp van Vladimir Grafov  is een gelukkige, zo blijkt uit hun presentatie ‘Girikh Graphics’ in de theewinkel Ψ-Garden. De vertoning is een reprise van hun bijdrage voor de opening van Azerbaijan’s Yarat paviljoen aan de Biënale van Venetië 2015.

Read More >>

Wasilli Kandinsky – Der Gelbe Klang

Der Gelbe Klang, het wereldberoemde stuk dat Kandinsky voor theater schreef tussen 1909 en 1914 gebaseerd op ‘color-tone dramas’. Kandinsky streefde een synthetische esthetiek na, gebaseerd op een synthetische relatie tussen geluid, kleur, vorm en licht. Zijn schilderkunst was gebaseerd op een muzikale benadering, want kunst moest de respectievelijke ‘innerlijke geluiden’ representeren. In The Monumental Theater moest kunst naast elkaar getoond worden om contrasten te maken. (1-1=2), in plaats van hun effecten bij…

Read More >>

William Kentridge – Anything is possible

Een rode draad in de film is Kentridge’s artistieke bijdrage aan de opvoering van de opera De Neus van Sjostakovitsj die in 2010 in New York in première ging. Kentridge is te zien terwijl hij achter de schermen aan het werk is met dirigent Valery Gergiev en met zanger Paulo Szot, die de rol vertolkt van ‘de man die wakker wordt en ontdekt dat zijn neus verdwenen is’. Over de…

Read More >>

Singing Debussy’s setting of ‘Le Jet d’eau’ by Baudelaire – Professor Helen Abbott

bron: https://www.youtube.com/watch?v=fasd461i3gc, Gepubliceerd op 22 aug. 2012 https://www.youtube.com/watch?v=DjS7b6dE0ak Gepubliceerd op 17 aug. 2012 According to some scholars, Baudelaire’s ‘Le Jet d’eau’ may originally have been written in conjunction with the chansonnier Pierre Dupont as a form of popular song. Whilst no record of any music by Dupont for this poem survives, this lecture sets out to examine what textual features of the poem seem to make it particularly ‘settable’ to…

Read More >>

Ode to the Quiet – Tempest

Met dank aan Ruben Ferwerda voor de tip Bron : http://kickingthehabit.nl/2015-04-17/premiere-ode-to-the-quiet-tempest Tempest Tempest werd geschreven in opdracht van het Groninger Museum en brengt klassieke en moderne, zelfs futuristische elementen prachtig bij elkaar. Tempest is hier te beluisteren en een korte ‘making of’ te vinden: http://kickingthehabit.nl/2015-04-17/premiere-ode-to-the-quiet-tempest Kleine docu over Ode to the Quiet:

Read More >>

Luigi Russolo – Veglio Di Una Città (from “Die Kunst der Geräusche”)

Bron: www.youtube.com   Luigi Russolo was the first noise composer and an artist in the musical branch of the Italian Futurist movement in the 1910s. This is his piece, “Veglio Di Una Città”, recorded in 1913. He, together with his brother, created the noise instruments heard and seen in this video called intonarumori. Link naar het Futuristisch Manifest van Russolo uit 1913: russolo_noise

Read More >>

recensie Douglas Kahn – Noise, Water, Meat

Metropolis M, Arie Altena link naar: Noise, Water, Meat Geluid, beeldende kunst en performance Wie het fundamenteel bekijkt zegt: beeldende kunst verhoudt zich tot de ruimte, (twee- of driedimensionaal), terwijl muziek zich afspeelt in de tijd. Of: beeldende kunst is (bijna) altijd een object, muziek is objectloos. Maar hoe zit het met geluid in de beeldende kunst, of de samentrekking van de twee termen: geluid en beeldende kunst? In zijn boek…

Read More >>

Claire Bishop, The Art of Participation

  In the age of the Cultural Olympiad, we’re all public performers Claire Bishop: Art by the people is art for all but, when it is co-opted into serving a neoliberal agenda, we end up but no choice to take part. Participation van Claire Bishop vertegenwoordigd een ander geluid m.b.t. het begrip autonomie. Dit gedachtegoed betreffende ontwerpers die voor de inhoud de gebruiker niet alleen centraal laten staan, maar ze een participerende…

Read More >>