Ψ-Garden minusculum – OMFO

De samenwerking tussen geluid van German Popov (OMFO) en het visuele ontwerp van Vladimir Grafov  is een gelukkige, zo blijkt uit hun presentatie ‘Girikh Graphics’ in de theewinkel Ψ-Garden. De vertoning is een reprise van hun bijdrage voor de opening van Azerbaijan’s Yarat paviljoen aan de Biënale van Venetië 2015.

Read More >>

Wasilli Kandinsky – Der Gelbe Klang

Der Gelbe Klang, het wereldberoemde stuk dat Kandinsky voor theater schreef tussen 1909 en 1914 gebaseerd op ‘color-tone dramas’. Kandinsky streefde een synthetische esthetiek na, gebaseerd op een synthetische relatie tussen geluid, kleur, vorm en licht. Zijn schilderkunst was gebaseerd op een muzikale benadering, want kunst moest de respectievelijke ‘innerlijke geluiden’ representeren. In The Monumental Theater moest kunst naast elkaar getoond worden om contrasten te maken. (1-1=2), in plaats van hun effecten bij…

Read More >>