Hal Forster – After the White Cube

Hal Foster asks what art museums are for http://www.lrb.co.uk/v37/n06/hal-foster/after-the-white-cube Relational Aesthetics van Nicolas Bourriaud doet ondermeer de vraag rijzen hoe musea inspringen op de veranderingen binnen het domein van de beeldende kunst. Sinds begin jaren 90 is volgens Bourraud een duidelijke evolutie waarneembaar. Daar waar kunst zich aanvankelijk verhield tot het object verschoof deze naar intermenselijke relaties: ontmoetingen, performances en participatie met het veld buiten de beeldende kunst: hoe kunnen mensen zo goed mogelijk leven….

Read More >>